TIMOVad är
modulhus?

Ett modulhus byggs ihop av olika moduler eller rumselement. Modulernas golv, väggar och tak monteras ihop i fabriken, där de ytbehandlas till önskad grad för att sedan levereras till byggplatsen väderbeständigt emballerat.  På det viset färdigställs upp till 95% av modulhuset i fabriken och på byggplatsen återstår det bara att montera ihop modulerna på förberedd husgrund, dra och ansluta nödvändiga rör och kablar och lägga taket. Efter elementens färdigställning i fabriken kan modulhuset göras ”nyckelfärdigt” på bara några dagar. En sådan byggprocess kan ske oberoende av väderförhållanden innebär en stor vinst för kunden både i tid och pengar samtidigt som den säkrar kvaliteten. Möjligheterna med modulbygget är obegränsade och gör det möjligt att bygga alla sorters hus, från små villor till flera våningar höga bostads- och affärshus.

Ett modulhus kanbyggas

snabbt, effektivt och

till fördelaktigt pris

Byggprocessen

påverkas inte av

väderförhållanden

Elementen för ett modulhus

är lätta att montera och

kan enkelt läggas till eller tas bort

Optimerad

tillverknings-process

spar både tid och miljö

Fördelarna
med en
modulhus

TID OCH PENGAR

Modulhus kan byggas snabbt, effektivt och till fördelaktigt pris, eftersom markförberedelser på byggplatsen samt husgrunden och nödvändiga VVS-system kan byggas samtidigt med modultillverkningen. Dessutom slipper man en hel del merkostnader p.g.a. försenade leveranser, dåliga väderförhållanden och andra liknande faktorer. Huset färdigställs på veckor i stället för månader, vilket gör hela investeringen mera lönsam.
 

KVALITET

Bästa tekniska lösningar, ledningssystem som uppfyller ISO-standards, certifierade specialister och inomhusförhållanden vid tillverkning av konstruktionselement säkrar kvaliteten för våra moduler. På byggplatsen monteras färdiga väderbeständiga boxar i stället för enskilda element, vilket eliminerar den skadliga påverkan från yttre faktorer och förlänger även husets livslängd avsevärt.
 

FLEXIBILITET

Modulhusens rörlighet gör det möjligt att bygga i områden där den vanliga byggprocessen är försvårad, orimlig eller rentav omöjlig. Modulhusets element är lätta att montera och kan enkelt läggas till eller tas bort vilket möjliggör mycket flexibla lösningar, oberoende av dina nuvarande behov eller framtidsplaner. Vid behov kan du flytta hela huset – det kan enkelt monteras loss till moduler som kan monteras ihop på annat ställe, precis som Lego.
 

HÅLLBARHET 

En kontinuerlig produktionsprocess låter bedöma materialåtgången mycket exakt. Vi kan optimera vår materialanvändning med minimalt spill. Modulhus är mycket miljövänliga.
 

GARANTI 

Med ett modulhus ligger ansvaret för husets kvalitet på ett enda företag – tillverkare, vilket innebär att kunden inte behöver ägna tid åt flera olika underentreprenörer.  Vid köp av ett fabrikstillverkat kvalitetshus kan du vara säker på att huset är byggt i enlighet med gällande normer, förordningar och lagar samt att allting är rätt dokumenterat, från besiktningsprotokoll av utförda arbeten till olika materialcertifikat. Det ökar både kundens sinnesro och husets marknadsvärde.
 

KOMFORT

Vid ett modulhus kan kunden själv välja färdighetsgraden för sitt hus, från en färdig husstomme till nyckelfärdiga lösningar som förutom slutförda finisharbeten innehåller allt från kaklade väggar till vitvaror.

 

LÄS MER

Våra erfarenheter och kunskaper
garanterar hög kvalitet.

 

Tillverknings-
processen för ett modulhus

  • Husritningar avtalas med kunden. 
  • Ritningar som upprättas av våra projektörer skickas till produktionsavdelningen som börjar framställa element av träkonstruktioner. 
  • Modulerna tillverkas inomhus av certifierade material som vi noggrant har valt ut från våra tillförlitliga leverantörers produktutbud. 
  • Rumselement förses med nödvändiga el- och VVS-system i enlighet med byggkraven som gäller i landet, samt med hänsyn till lokala traditioner och kundspecifika önskemål. 
  • Färdigställda element monteras ihop till helhetliga moduler som noggrant testas och kontrolleras för att garantera hög kvalitet. 
  • Förutom in- och utvändig ytbehandling förses modulerna med inbyggda möbler och övrig nödvändig inredning. 
  • Färdiga moduler emballeras och fraktas till kundens destination där vårt professionella team monterar ihop modulerna till ett färdigt hus.
 
Hela produktionsprocessen handhas av våra välutbildade specialister som följer våra interna kontrollsystem.
Byggtillsyn sker kontinuerligt från valet av ingående material till dess att huset står färdigt.
 
ETA 16/0968
 ETA 16/0968
LÄS MER

Ring till oss:

Besök oss:

Kontoret

@ FAHLE HOUSE

Tartu mnt 84a 
10112 Tallinn, Estland

Husfabriken

6300 m2

Jaama tee 6 
74114 Maardu, Estland